Therapi

Lotte Snedevig – Analytisk Psykoterapeut

JUNGIANSK PSYKOLOGI

Med min baggrund som jungiansk psykoanalytiker, sygeplejerske, samt al den uddannelse og erfaring jeg har fra et langt liv, kan jeg sammensætte og bruge de redskaber der giver bedst mening i forhold til dig og din situation.

Den jungianske psykologi har fokus på vekselvirkningen mellem en persons indre og ydre verden og på at finde balancen i mellem dem. Vores psyke indeholder både positive og negative følelser, erindringer og fantasier, som kan give os mange forskelligartede fysiske og psykiske symptomer.

Dine tanker, oplevelser, drømme og fantasier kan vi bruge i terapien, netop fordi de også rummer et kreativt, helende potentiale. Du indeholder selv dine fremtidige muligheder og jeg hjælper dig med at se og finde løsningerne på det der lige nu opleves og føles problematisk.

Hvordan foregår terapien?

Samtale er det væsentligste redskab i terapien.

Det er forskelligt hvordan vi bedst arbejder med os selv og finder frem til vores potentiale.

Som regel foregår terapien én gang om ugen og afsluttes, når du ikke længere har behov for støtte til dit indre arbejde. Sammen aftaler vi dit behov for konsultation, en session varer typisk fra 1-1,5 time.

Jeg tilbyder også online videokonsultationer eller telefonsamtaler og mailkorrespondance (kortere coaching eller vejledning) alt efter dit behov.

Jeg har tavshedspligt og er forpligtet i forhold til Dansk Psykoterapeutforenings etikregler og Dansk Selskab for Analytisk Psykologis etikregler.

Den schweiziske læge og psykiater C.G. Jung udviklede sin psykologi efter et tæt samarbejde med Freud og andre fremtrædende videnskabsmænd og kvinder. Forskningen fortsætter stadigvæk på universiteter i hele verden.

Hvis du vil læse mere om jungiansk psykologi, kan du besøge siderne:

www.cg-jung.dk

www.jungforalle.dk

Du kan også læse Dansk psykoterapeutforenings jubilæumsnummer: ”Psykoterapeuten nr.2 2021”: https://psykoterapeutforeningen.dk/

Copyright 2021 - Tegnestuen Undertryk - Theme by: Stefan Frederiksen - Privatlivspolitik