Therapi

Lotte Snedevig – Analytisk Psykoterapeut

Hvorfor terapi?

Så kan terapi være løsningen for dig.

Du kan have glæde af terapi i forbindelse med angst, depression, traumer, stress, sorg, graviditet, fødsel og krise. Men du behøver ikke være syg eller i krise for at have glæde af terapi. Vi kommer alle igennem en personlig udvikling i livet, hvor vi kan have brug for hjælp til klarhed over egne ressourcer og muligheder. Alder er ingen hindring for at gå i terapi.

Terapi kan hjælpe dig til at forstå og tolerere egne følelser og reaktioner. På den måde kan terapien give dig mulighed for at kunne håndtere de mangeartede psykiske påvirkninger vi alle udsættes for.

Gennem terapien kan du få indsigt i og hjælp til at få afklaret relations-problemer såvel i parforhold som i andre mellemmenneskelige relationer, f.eks. i dit arbejdsliv og i din familie.

Hvad handler samtaleterapien om?

At du kan få det bedre.
At du finder ud af hvem du er og hvilket potentiale du har, som lige præcis ér dig.
At du lærer dig selv og dine reaktioner at kende.
At du finder ud ad hvilket stort udviklingspotentiale du har.
At du har en person, der er der for dig og lytter til dig uden fordomme og krav.

Terapi øger din selvindsigt og udvikler din forståelse for, hvad der sker mellem dig selv, din livssituation og dine omgivelser. Efter et endt forløb oplever de fleste at de ser nye muligheder i deres liv og at de får en større tro på sig selv.

Copyright 2021 - Tegnestuen Undertryk - Theme by: Stefan Frederiksen - Privatlivspolitik