Therapi

Lotte Snedevig – Analytisk Psykoterapeut

Jungiansk analyse

C.G.Jung’s analytiske psykologi tager udgangspunkt i det hele menneske og de udviklingsmuligheder det enkelte menneske har.

I praksis er Jungs dybdepsykologi først og fremmest en psykologi for den ubevidste personlighedsdel, som har indflydelse på personligheden. Derfor tager man i jungiansk analyse primært udgangspunkt i drømme og fantasier. Vore drømme og fantasier afspejler vores ubevidste og er kilde til såvel lidelser som potentialer. I den jungianske psykologi rummer det ubevidste såvel positive som negative følelser, erindrings- og fantasibilleder (arketypiske symboler). Selve arbejdet med arketypiske symboler virker ofte forløsende i sig selv.

Et meget vigtigt kendetegn ved den jungianske dybdepsykologi er, at den har en forståelse af, at det ubevidste, ud over konfliktstof, også indeholder kreative dynamikker. Derfor er det væsentligste formål ved jungiansk analyse, at hjælpe mennesker til psykisk udvikling.

Denne psykiske udvikling indebærer bl.a. en bevidstgørelse af de ubevidste aspekter, der har indflydelse på os. Ved at blive bevidste om, hvilke ubevidste aspekter, der påvirker os, kan vi lære, at imødegå nogle af de problemer, vi udsættes for, allerede inden de opstår. Det kan lade sig gøre, fordi vi lærer os selv så godt at kende, at vi kan mærke problemerne i “opbygningsfasen”, hvor de før var totalt eller delvist ubevidste.

Samspillet mellem bevidstheden, det ubevidste og omverdenen øver på forskellige vis indflydelse på det enkelte menneske, hvilket på den ene side kan medføre psykiske symptomer og lidelser, men på den anden side også rummer mulighed for vækst og modning af personligheden.

Copyright 2021 - Tegnestuen Undertryk - Theme by: Stefan Frederiksen - Privatlivspolitik