Therapi

Lotte Snedevig – Analytisk Psykoterapeut

Hvordan

Jungiansk analyse er en psykoterapeutisk arbejdsform, der baserer sig på den schweiziske læge og dybdepsykolog C.G.Jungs teorier.

Jungiansk analyse er typisk samtaleterapi, hvor der arbejdes med både det bevidste og det ubevidste.

Terapien baseres på et gensidigt tillidsforhold, hvor du frit kan fremkomme med de problemer, forestillinger, tanker og følelser som du ønsker, dvs. det der optager dig og har betydning for dig lige nu.

Accepten og respekten for dig er det essentielle.

I terapien arbejder vi med det, der virker rigtigt for dig og det, der giver en dybere forståelse af dit liv. Det kan være din fortælling om dig selv, dine drømme, eller andre udtryk for, hvad der rører sig i dig.

Ofte er det en fordel, at arbejde mere direkte med det ubevidste gennem f.eks: Drømme, tegning, maling, ler og sandbilleder(Sandplay).

Det er dig, der bestemmer, hvad du har lyst til, at arbejde med.

Jeg har tavshedspligt i forhold til SAP-DK’s etiske retningslinier(se link).

Copyright 2021 - Tegnestuen Undertryk - Theme by: Stefan Frederiksen - Privatlivspolitik