Therapi

Lotte Snedevig – Analytisk Psykoterapeut

Drømmegruppe

Vore drømme rummer store udviklingsmuligheder i forhold til at blive mere bevidste om, hvilke processer der foregår i os og hvilke mønstre vi tilpasser os.

I drømmegruppen arbejder vi med deltagernes drømme. Hver deltager medbringer egne drømme, som vi bruger ca. en halv time på, afhængigt af om alle har drømme med. Som terapeut er det mig der leder og guider deltagerne, men deltagerne associerer også frit og respektfuldt over de andres drømme.

Saml selv en gruppe og henvend dig til mig, så aftaler vi nærmere mht. mødetidspunkter.

Gruppen bør bestå af 3-4 deltagere.

Vi mødes hver 14.dag i 2 timer eller med anden hyppighed, hvis det ønskes.

Pris 350,- kr. pr. gang, bindende deltagelse, da det er vigtigt for trygheden og kontinuiteten i gruppen.

Copyright 2021 - Tegnestuen Undertryk - Theme by: Stefan Frederiksen - Privatlivspolitik