Therapi

Lotte Snedevig – Analytisk Psykoterapeut

Supervision

Supervision i Gilleleje, Nordsjælland og København, også online konsultationer

Jeg giver supervision til professionelle behandlere f.eks. Psykolog, Psykoterapeuter, Familievejledere og Ledere indenfor sundhedssektoren.

Som en del af studieledelsen på C.G. Jung Instituttet i Kbh. giver jeg desuden supervision og vejledning til kandidaterne på uddannelsen til jungiansk psykoterapeut og uddannelsen til jungiansk analytiker.

Som en del af psykologuddannelsen og seriøse psykoterapeutiske uddannelser er det en betingelse af man har et vist antal egen-terapi timer. Jeg tilbyder ligeledes egen-terapi, som er den terapi, der er rettet mod dig og dine personlige forhold og som er forskellige fra supervision, der handler om dit professionelle arbejde som behandler eller leder.

Har du brug for, som leder, at vi mødes hos dig, så er der også mulighed for et individuelt pakkeforløb.

Et pakkeforløb kan indeholde:

Copyright 2021 - Tegnestuen Undertryk - Theme by: Stefan Frederiksen - Privatlivspolitik